کاربرد های اینترنت اشیا در کشاورزی هوشمند

طبق پیش بینی های انجام شده جمعیت کره زمین در سال 2050 به حدود 9.6 میلیارد نفر میرسد که این مسئله مشکلی بسیار بزرگی برای صنعت کشاورزی می باشد. با وجود مبارزه با چالش های بزرگی تغییرات آب و هوایی, افزایش دما و تاثیرات محیط زیستی کشاورزی در سالهای آینده شاهد تقاضای بیشتر محصولات کشاورزی […]

اطلاعات بیشتر