آموزش کار با FlatList در React Native

استفاده از لیست برای نمایش اطلاعات مختلف داخل اپلیکیشن یکی از بخش های مهم هست یعنی تقریبا اپلیکیشنی نمیتونید پیدا کنید که نیازی به لیست نداشته باشند. در روند طراحی اپلیکیشن به احتمال بسیار زیاد به لیست ها نیاز پیدا میکنید تا بتوانید مجموعه ای اطلاعات را نمایش دهید.

اطلاعات بیشتر