وب اپلیکیشن های فلاتر

وب اپلیکیشن در فلاتر، به عنوان یک روش توسعه دهندگان برای ایجاد برنامه های وب استفاده می کنند. فلاتر یک فریم ورک توسعه نرم افزار است که توسعه دهندگان می توانند با استفاده از آن برنامه های وب و موبایل را توسعه دهند.

  • سال انتشار 1399

پروژه های متن باز شخصی طراحی رابط کاربری برای نسخه وب فریمورک فلاتر

طراحی وب اپلیکیشن های تک صفحه ای وبسایت موسیقی و پروفایل شخصی رزومه

سورس کامل پروژه در پروفایل گیتهاب قرار داده شده است

وب اپلیکیشن موسیقی فلاتر
وب اپلیکیشن وبسایت شخصی با فلاتر

وب اپلیکیشن در فلاتر، به عنوان یک روش توسعه دهندگان برای ایجاد برنامه های وب استفاده می کنند. فلاتر یک فریم ورک توسعه نرم افزار است که توسعه دهندگان می توانند با استفاده از آن برنامه های وب و موبایل را توسعه دهند.

این فریم ورک از زبان دارت پشتیبانی می کند و به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا به سرعت و به راحتی برنامه هایی را برای وب توسعه دهند. با استفاده از فلاتر، توسعه دهندگان می توانند اپلیکیشن هایی با طراحی زیبا و قابلیت های پیشرفته توسعه دهند.