اپلیکیشن آموزش آنلاین فلاتر

فلاتر یک فریمورک چندسکویی میباشد که توسط شرکت گوگل معرفی و توسعه داده میشود.

اپلیکیشن آموزش آنلاین طراحی شده با استفاده از فریمورک فلاتر و زبان برنامه نویسی دارت

بخش وب سرویس پروژه هم توسط خودم با استفاده از فریمورک جنگو پیاده سازی شده است

برای بخش مدیریت State از Riverpod و Stream استفاده شده است.

احراز هویت به وسیله JWT

درگاه پرداخت آنلاین

شامل دو نسخه اندروید و iOS

پروژه اپلیکیشن آموزش آنلاین با فلاتر