حسام رسولیان

اپلیکیشن پزشکی تریتو

توضیحات

  • پروژه دانشگاهی

  • شهریور 27, 1397

تریتور اپلیکیشن سلامتی است که به کاربران اجازه ثبت زمان ویزیت پزشک و پرسش سوالات و میده. هر کاربر
دارای پرونده پزشکی که شامل ویزیت و سوابق بیماری هست می باشد.