حسام رسولیان

کافیس

  • Coffice
  • 1397

اپلیکیشن کافیس Coffice, مدتی که در باشگاه کارافرینی تیوان مشغول بودم همراه با یک تیم ۴ نفره روی یک محصول خوب به نام کافیس کار میکردیم که متاسفانه بنا به دلایلی با توجه به پیشرفت زیاد پروژه کار بسته شد.

زبان مورد استفاده: جاوا

تکنولوژی های مورد استفاده: MvvM, LiveData,Volley,Data Binding, Neshan Map