حسام رسولیان

وب اپلیکیشن موزیک فلاتر

فلاتر وب

پروژه متن باز وب اپلیکیشن پخش موسیقی با استفاده از فریمورک فلاتر Flutter

سعی تو زمانهای آزاد توسعه بدم این پروژه فلاترو.

در حال حاضر رسپانسیو هم شده تقریبا

لینک مخزن گیتهاب: Flutter Web Music