حسام رسولیان

اپلیکیشن Servischi

اپلیکیشن اندروید

سرویسچی سرویس انواع خدمات منزل | سرویس و تعمیر خدمات هوشمند منزل سرویس تاسیسات و سرویس و خدمات گرمایش و سرمایش منزل.

کار من در این پروژه برنامه نویسی دو نسخه مشتری و سرویسکار برای سیستم عامل اندروید بود.

زبان مورد استفاده: کاتلین

تکنولوژی های مورد استفاده: MvvM, LiveData,Volley,Data Binding, Neshan Map