حسام رسولیان

اپلیکیشن پزشکی تریتو

  • پروژه دانشگاهی
  • 1396

تریتور اپلیکیشن سلامتی است که به کاربران اجازه ثبت زمان ویزیت پزشک و پرسش سوالات و میده. هر کاربر
دارای پرونده پزشکی که شامل ویزیت و سوابق بیماری هست می باشد.

اپلیکیشن اندروید