حسام رسولیان

اپلیکیشن آموزش آنلاین فلاتر Flutter

  • 1400
فلاتر

طراحی بخش موبایل و وب اپلیکیشن آموزش آنلاین با استفاده از فریمورک های فلاتر و جنگو
استفاده از معماری MvvM

استفاده از پکیج های riverpod, dio, secure shared prefences
احراز هویت به وسیله jwt